عنوان پیشفرض

شرکت آب معدنی تسنیم نوش واقع دراردبیل، ظرفیت ۸۰مترمکعب در ساعت

 

بخشی از پروژه های انجام شده در زمینه پکیج UF جهت بسته بندی آب معدنی و آب آشامیدنی،نوشابه ،آبمیوه وقند

 • شرکت آب معدنی پیله وریان آریا واقع در افغانستان، ظرفیت ۳۵مترمکعب در ساعت.
 • موسسه خیریه واقع در افغانستان، ۶دستگاه به ظرفیت های ۲۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی وگل واقع درقزوین، ظرفیت ۵۰مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی تگرگ سپیدان واقع در سپیدان، ظرفیت ۳۰مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی طوبی نگین البرز واقع درشاهرود، ظرفیت ۲۰مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی بابابرفی واقع درنور آباد ممسنی ، ظرفیت ۲۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی آرسو خزر واقع دررشت، ظرفیت ۲۲مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی دنا نوش آب نهرواقع دریاسوج، ظرفیت ۲۰مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی آب نهرآریوبرزن واقع دریاسوج، ظرفیت ۲۰مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی آب نوش واقع درشیراز، ظرفیت ۳۰مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی برآوند واقع درمرودشت شیراز، ظرفیت ۲۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی پریس نوشاب واقع در یاسوج، ظرفیت ۲۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب آشامیدنی کوه گل اتابک واقع در یاسوج، ظرفیت ۱۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی عمران مارون واقع در شیراز، ظرفیت ۲۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی طبیعت حیات کوهستان واقع در اردبیل، ظرفیت ۲۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی درفک گیلان واقع در رودبار، ظرفیت ۱۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آبمعدنی ورسای واقع در شهرک صنعتی آمل ظرفیت ۲۰ متر مکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی گواراآبگینه زاگرس واقع دراصفهان، ظرفیت ۱۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت ساقی نوش کویر واقع درکرمان، ظرفیت ۲۰مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی آبعلی تجارت واقع درپلور، ظرفیت ۲۰مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی عطش واقع درسیرجان، ظرفیت ۲۰مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب آشامیدنی گلستانه واقع درگرگان ، ظرفیت ۱۴مترمکعب در ساعت.
error: Content is protected !!
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی