عنوان پیشفرض

شرکت آب معدنی مرواریدزاگرس واقع درالیگودرز

بخشی از پروژه های انجام شده در زمینه سیستم تصفیه ، فیلتراسیون جهت بسته بندی آب معدنی و تولید وبسته بندی آب آشامیدنی،نوشابه ،آبمیوه و دوغ

  • شرکت آب معدنی چشمه میشی سی سخت واقع دریاسوج.
  • شرکت آب معدنی کاریز آب خوانسار واقع درمازندران.
  • شرکت آب معدنی کارتال واقع درچالدران.
  • شرکت آب معدنی آب نهرآریوبرزن واقع دریاسوج .
  • شرکت آب معدنی اسپاراکادوس واقع درگیلان.
  • شرکت آب معدنی آب نوش واقع درشیراز .
  • شرکت آب معدنی طبیعت حیات کوهستان واقع دراردبیل .
  • شرکت آب معدنی طوبی نگین البرز واقع درشاهرود .
  • شرکت آب معدنی بهارنوش خزر واقع درلاهیجان .
error: Content is protected !!
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی