عنوان پیشفرض

شرکت آب آشامیدنی خوشگوارآسیا واقع دربوئین زهرا

 

بخشی از پروژه های انجام شده در زمینه سیستم تصفیه ، فیلتراسیون جهت بسته بندی آب معدنی و تولید وبسته بندی آب آشامیدنی،نوشابه ،آبمیوه و دوغ

 • شرکت آب معدنی درفک گیلان واقع دررشت .
 • شرکت آب معدنی تسنیم نوش واقع دراردبیل .
 • شرکت آب معدنی پریس نوشاب واقع دریاسوج .
 • شرکت آب معدنی برآوند واقع درمرودشت شیراز .
 • شرکت آب معدنی عمران مارون واقع درشیراز .
 • شرکت آب معدنی پروچشمه واقع درمازندران.
 • شرکت آب معدنی طبیعت حیات کوهستان واقع دراردبیل .
 • شرکت آب معدنی هزارچشمه(کریستال) واقع درچالوس.
 • شرکت آب معدنی زاگرس چشمه سپیدان(اسپروز) واقع درسپیدان.
 • شرکت آب معدنی زلال نوش اوجان(بیرتانه) واقع دربستان آباد.
 • شرکت آب معدنی دنا نوش آب نهرواقع دریاسوج .
 • شرکت آب معدنی آسمان شمال واقع در رودسر.
 • شرکت آب معدنی اطهرآب واقع درشیراز.
error: Content is protected !!
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی