آذر ۱۹, ۱۳۹۷

پروژه های بسته بندی

بخشی از پروژه های انجام شده در زمینه سیستم تصفیه ، فیلتراسیون جهت بسته بندی آب معدنی و تولید وبسته بندی آب آشامیدنی،نوشابه ،آبمیوه و دوغ

 • شرکت آب معدنی درفک گیلان واقع دررشت .
 • شرکت آب معدنی تسنیم نوش واقع دراردبیل .
 • شرکت آب معدنی پریس نوشاب واقع دریاسوج .
 • شرکت آب معدنی برآوند واقع درمرودشت شیراز .
 • شرکت آب معدنی عمران مارون واقع درشیراز .
 • شرکت آب معدنی پروچشمه واقع درمازندران.
 • شرکت آب معدنی طبیعت حیات کوهستان واقع دراردبیل .
 • شرکت آب معدنی هزارچشمه(کریستال) واقع درچالوس.
 • شرکت آب معدنی زاگرس چشمه سپیدان(اسپروز) واقع درسپیدان.
 • شرکت آب معدنی زلال نوش اوجان(بیرتانه) واقع دربستان آباد.
 • شرکت آب معدنی دنا نوش آب نهرواقع دریاسوج .
 • شرکت آب معدنی آسمان شمال واقع در رودسر.
 • شرکت آب معدنی اطهرآب واقع درشیراز.
 • شرکت آب معدنی چشمه میشی سی سخت واقع دریاسوج.
 • شرکت آب معدنی مرواریدزاگرس واقع درالیگودرز.
 • شرکت آب معدنی کاریز آب خوانسار واقع درمازندران.
 • شرکت آب معدنی کارتال واقع درچالدران.
 • شرکت آب معدنی آب نهرآریوبرزن واقع دریاسوج .
 • شرکت آب معدنی اسپاراکادوس واقع درگیلان.
 • شرکت آب معدنی آب نوش واقع درشیراز .
 • شرکت آب معدنی طبیعت حیات کوهستان واقع دراردبیل .
 • شرکت آب معدنی طوبی نگین البرز واقع درشاهرود .
 • شرکت آب معدنی بهارنوش خزر واقع درلاهیجان .
 • شرکت آب معدنی نوشین آذر سهند واقع درتبریز .
 • شرکت آب معدنی کولاک آور سیاهکل واقع درلاهیجان .
 • شرکت آب معدنی ،نوشابه ودوغ سوپر کولا واقع در هرات افغانستان .
 • شرکت آب معدنی گازداربیناس واقع در منطقه چهل چشمه تاجیکستان .
 • بازرگانی یوسف واقع درافغانستان.
 • شرکت آب معدنی نوشین سپیدکوه(مخمل کوه) واقع در خرم آباد.
 • شرکت آب معدنی مینرال۳۶۰ واقع در سپیدان فارس.
 • شرکت آب معدنی نوشازاگرس(ویوانت) واقع در سپیدان فارس.
 • شرکت آب معدنی سوانا واقع در سپیدان فارس .
 • شرکت آب معدنی ستاره سپیدان واقع در سپیدان فارس.
 • شرکت آب معدنی چشمه نور(یاقوت) واقع درهمدان.
 • شرکت آب معدنی تولیپ واقع درمازندران.
 • شرکت آب معدنی چشمه بناب واقع در فارس .
 • شرکت آب معدنی مارگون واقع در مارگون فارس .
 • شرکت آب معدنی ساتراپ واقع در یاسوج .
 • شرکت آب معدنی آناهیتا پلور واقع در پلور.
 • شرکت آب معدنی پارسیا فیروزکوه واقع درفیروزکوه .
 • شرکت آب معدنی سپیدار چشمه باجولی (در دنا)واقع در کهکیلویه وبویراحمد .
 • شرکت آب معدنی سی سخت دنا (سی سخت)واقع در کهکیلویه وبویراحمد.
 • شرکت آب معدنی شهد طلایی (سپیداردنا)واقع در کهکیلویه وبویراحمد.
 • شرکت آب معدنی دناچشمه واقع درکهکیلویه وبویراحمد.
 • شرکت آب معدنی زاگرس نوش لالی (لالی)واقع در خوزستان.
 • شرکت آب معدنی کوثرناب آذربایجان (یخ دریخ)واقع در آذربایجان شرقی.
 • شرکت آب معدنی خوش نوش سبلان (آدرا پانا)واقع دراردبیل.
 • شرکت آب معدنی چشمه سارصبا(وگل)واقع درالموت قزوین.
 • شرکت آب معدنی آب برف چنارواقع دریاسوج.
 • شرکت آب معدنی نوشاشکر(چشمه)واقع درگرگان.
 • شرکت آبمعدنی آسمانرود ویشکاواقع در رودسر.
 • شرکت آبمعدنی شفا واقع در خوی.
 • شرکت آبمعدنی نیراب چشمه سبلان واقع در اردبیل.
 • شرکت آب زاگرس چشمه سپیدان واقع در سپیدان، ظرفیت ۲۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی ترا واقع در هراز، ظرفیت ۵۰مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب معدنی ته تی تاک دنا واقع در یاسوج، ظرفیت ۲۴مترمکعب در ساعت.
 • شرکت آب آشامیدنی ارم نوش واقع درکرج.
 • شرکت آب آشامیدنی نگین نوش غرب(نینیا) واقع در همدان.
 • شرکت آب آشامیدنی پانا واقع درهمدان.
 • شرکت آب آشامیدنی و آبمیوه رسپینانوش خوی واقع در آذربایجان شرقی.
 • شرکت آب آشامیدنی آرین کوثر (کوثران)واقع درصومعه سرا.
 • شرکت آب آشامیدنی ونوشابه مقاومت بندر(معقول) واقع درگرگان.
 • شرکت آب آشامیدنی ،دلسترونوشابه بهارک (آرانوش)واقع درسمنان.
 • شرکت آب آشامیدنی ونوشابه ساغر واقع درفارس.
 • شرکت آب آشامیدنی ودوغ شیران کلهر (کلهر)واقع درکرمانشاه.
 • شرکت آب آشامیدنی ودوغ نیماطلای گنبد (ارنیکا)واقع درگرگان.
 • شرکت آب آشامیدنی ودوغ تاراسبلان واقع دراردبیل.
 • شرکت آب آشامیدنی ودوغ سبدخوزستان واقع درخوزستان.
 • شرکت آب آشامیدنی ودوغ جهانشیر واقع درخوزستان.
 • شرکت آب آشامیدنی ودوغ بهشت واقع دریزد.
 • شرکت آب آشامیدنی زلال آب طبیعت گوارا (زلال)واقع در بندر عباس.
 • شرکت آب گاز دار رویان تجارت (تاپ فرش)واقع در شهرک صنعتی شمس آباد.
 • شرکت آب آشامیدنی زکیه فام (سورپرایز) واقع در کرج.
 • شرکت آب آشامیدنی و نوشابه گازداربازرگانی رضایی واقع درهرات افغانستان.
 • شرکت آب آشامیدنی صادق واقع درمشهد.
 • شرکت آب آشامیدنی رخ شیر واقع دررباط کریم.
 • شرکت آب آشامیدنی ،دوغ ،دلستر پارس کوشاب زرین واقع درورامین.
 • شرکت آب آشامیدنی کیمیا واقع درکرمانشاه.
 • شرکت آب آشامیدنی ترگل واقع درکرمان.
 • شرکت آب آشامیدنی یاسمین شهد واقع درورامین.
 • شرکت آب آشامیدنی سلوی واقع درعجب شیر.
 • شرکت آب آشامیدنی ارکان شیمی کاسپین واقع در ورامین.
 • شرکت آب آشامیدنی خوش نوش گوار واقع در نظرآباد.
 • شرکت آب آشامیدنی گلستانه واقع درگرگان.
 • شرکت آب آشامیدنی خوشگوارآسیا واقع دربوئین زهرا.
error: Content is protected !!
fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی